Головна сторінка

Вступне слово Головного редактора

Шановні автори та читачі журналу «Наука. Релігія. Суспільство»!

Міжнародний науковий журнал «Наука. Релігія. Суспільство» буде виходити в новому статусі. Це журнал, у якому можуть друкуватися наукові статті з філософії, релігієзнавства та богослов’я. Засновниками журналу є Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Видання протягом багатьох років цінували і любили сотні українців, з ним співпрацювали багато вітчизняних і закордонних науковців. Журнал завжди намагався бути в авангарді вітчизняного дослідницького руху.

Сьогодні місія журналу полягає не лише в тому, щоб знайомити наукове суспільство з новаціями у сфері теоретичних і практичних наукових розробок. Його авторитет, сподіваюсь, стане основою для налагодження широкого суспільного діалогу між науковцями, громадськими діячами та релігійними організаціями. Те, що у світі назвали епохою постправди, побудовано з антинаукових тверджень, політичного популізму, нетолерантності та релігійної нетерпимості. Тому й долати постправду треба за допомогою чесних і коректних наукових досліджень, занурення у Святе Письмо та авторитетні релігійні тексти, налагодження суспільного діалогу, розбудови громадянського суспільства. Все це, маю надію, буде відбуватися, в тому числі, й за допомогою публікацій і полеміки на сторінках нашого журналу.

Що ми можемо запропонувати науковому суспільству та читачам? Це, в першу чергу, поєднання проблематики з найбільш важливих напрямів суспільного розвитку – наукового, релігійного та власне суспільного – навколо питань духовності, що формулюються мовами наук про людину, світ та Бога. По-друге, це міждисциплінарні розвідки, так необхідні сучасній постнекласичній науці. Нарешті, це намагання сповідувати вірність духовним орієнтирам, що склали фундамент європейської культури та української екзистенції.

Людина повинна будувати свою діяльність згідно з алгоритмом: «Духовність, фізична культура, фахова підготовка». Тобто, людина спочатку повинна бути духовною, здоровою (займатися спортом), а потім – фахівцем, науковцем, вчителем, економістом, юристом, програмістом тощо. Вітаю всіх, хто поділяє ці ідеали і має що сказати світу, та запрошую до плідної співпраці!

З повагою, Головний редакторЗапрошуємо до співпраці науковців, які цікавляться проблемами філософії та історії.
Пропонуємо розміщувати наукові статті в журналі «Наука. Релігія. Суспільство».

Головна мета журналу висвітлити на сучасному рівні наступні питання:

  • Філософія свідомості.
  • Філософськи аспекти штучного інтелекту.
  • Філософія релігії.
  • Релігієзнавство.
  • Теологія.
  • Онтологія, гносеологія, феноменологія.
  • Філософія науки.
  • Соціальна філософія та філософія історії.
  • Філософія культури, культурна антропологія.

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України Київський національний університет імені Тараса Шевченка