“НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО” 2008, № 1

Белокобыльский А.В.
Феноменологическая версия интерпретации рациональности и ее недостатки

Беспамятных Н.Н.
Методология кросс-культурного анализа: базовые концепты, направления и перспективы исследований

Гаврилов М.І.
Право як міра свободи

Галазюк О.Д.
Роль “мимезиса” в формировании моральной личности

Голуб О.В.
Релігійний чинник формування національної ідеї (досвід іспанської філософії “покоління 1898”)

Гончаров В.В.
Феномен денег в контексте социально-философского анализа: проблемы методологии и возможные варианты решения

Журавлева О.И.
Культурологические аспекты коммуникационной стратегии современной рекламы

Ігнатьєв В.А.
Загроза релігійного націоналізму

Козій І.В.
Історіософські погляди Юрія Липи

Левицький В.С.
Ідентифікація як спроба віднайдення себе

Сидорович Ю.М.
Мифологические основания культуры

Скок Н.С.
Духовність як необхідна складова буття творчої особистості в ідеальній реальності

Стадник М.М.
Вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу

Туренко О.С.
Співвідношення соціальної відповідальності та страху в концепті національної держави: українське сьогодення ІСТОРІЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО СОЦІОЛОГІЯ ІСТОРІОГРАФІЯ НОВІ ТЕОРІЇ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ