«НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО» 2018, №1

ЗМІСТ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДИСКУСІЇ

Shevchenko A.І.
The meaning of human life is found.

НАУКА

Білокобильський О.В., Єрошенко Т.В.
Філософські аспекти проблеми розробки штучного інтелекту

Додонов Р.О., Ковальский Г.Є.
Полемологія та конфліктологія: На шляху до осмислення природи гібридної війни

Левицький В.С.
Реалізм vs конструктивізм: дихотомія модерного розуму

Пасько І.Т.
Від екзистенційного до ессенціального. Страх і міф

РЕЛІГІЯ

Довбня О.А.
Політичні репресії щодо римсько-католицької церкви в радянській Україні (1918 – 1938 рр.): вітчизняна історіографія ХХІ ст..

Кисельов О.С.
Науковий атеїзм і релігієзнавство: від протиставлення до ототожнення

Луковенко І.Г.
Лютеранство в конфесійному ландшафті Донеччини (кінець XVIII – початок ХІХ ст.)

Рудницька А.К., Блажеєва Л.Л.
Спільні ознаки грецьких містерій і Олександрійського християнства: інтерпретація В.Р. Інге

Халіков Р.Х.
Релігійні цінності як домінанта високотехнологічних цивілізацій(на прикладі КНР)

СУСПІЛЬСТВО

Єщенко Т.А.
Аксіологічний концепт як мовно-естетична і етнокогнітивна норма національної культури.

Білокобильський О.В.
Алгоритми людської свідомості як прообраз формування свідомості штучної.

Гуржи В.С.
Мобілізаційний потенціал релігійно-мотивованої риторики проекту «Русскій мір» у 2014 році на Донбасі

Гуржи К.Л.
Сучасні та класичні теоретико-методологічні підходи до аналізу міста (соціально-філософський аспект)

Пасько Я.І.
Місто як уособлення різних моделей представництва: патерналізм vs громадянське суспільство