Конференція

Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовність в сучасному світі: науково-технологічний вимір»

Оргізатори

 • Міністерство освіти та науки України
 • Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України
 • Всеукраїнська громадська організація «Українське Реєстрове Козацтво»
 • Кафедра філософії Національного університету «Львівська політехніка»
 • Кафедра систем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка»
 • Просвітницько-консалтингова спільнота «Сім променів»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовність в сучасному світі: науково-технологічний вимір», яка проходитиме 8-9 листопада 2019 року у Львівській політехніці.

Передбачається обговорення таких питань:

 1. Співвідношеня духовності й творчості в науковій і технологічній діяльності.
 2. «Втілена» духовність в контексті нанотехнологій.
 3. Феномен «цифрової духовності».
 4. Емпіричні дослідження духовного досвіду нейронауками.
 5. Психологічні особливості людей з духовним досвідом: духовність та психічне здоров’я.
 6. Духовність та бездуховність у сучасному світі.
 7. Глобалізаційні виклики для духовності.
 8. Духовно-моральне виховання молоді як пріоритетне завдання української освіти.

Просимо надсилати Ваші заявки і тези доповідей до 14 жовтня 2019 рокуна електронну адресу: ihor.v.karivets@lpnu.ua У заявці необхідно вказати: прізвище, ім’я та по-батькові, місце праці, посада, вчене звання та науковий ступінь, тему доповіді або повідомлення (номер питання проблематики), робочу та домашню адресу, контактні телефони, адресу електронної пошти. Робоча мова конференції – українська.

Тези обсягом 2-3 сторінки, 14 шрифт Times New Roman, 1.5 міжрядковий інтервал, береги – всі 2 см. Заявки й тези надіслані після 14 жовтня 2019 року не розглядатимуться. Оркомітет відхилятиме тези, які не відповідатимуть тематиці конференції та з низьким науковим рівнем. За тиждень до початку конференції прохання повідомити про Вашу присутність на конференції. Оргвнесок конференції – 200 грн. – оплачується під час реєстрації. Для студентів оргвнесок – 50 грн., для аспірантів – 100 грн. Після роботи конференції планується видання збірника тез доповідей учасників. Заочна участь у конференції непередбачена.

Контактні телефони: д-р. філос. наук, доц., зав. кафедри філософії, Ігор Карівець, моб. тел. 068-501-51-92, роб. тел. 0322582641